Register User.

สมัครเรียนประเภทนักเรียนทั่วไป
กรอกใบสมัคร
กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก

*** ปิดระบบการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 ***


 
  © สำนักงานฝ่ายวิชาการ โรงเรียนนางรอง (044-632300)
© นายพีระพงษ์ มีพวงผล (ผู้พัฒนาระบบ)...