Form Military.

พิมพ์ใบสมัครเรียนนักศึกษาวิชาทหาร (รด. ปี 1)
ค้นหาข้อมูลพิมพ์ใบสมัครเรียนนักศึกษาวิชาทหาร
กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก

* ส่งเอกสารใบสมัครที่โรงอาหารเล็ก ข้างหอประชุมการเวก ในวันที่ 31 มีนาคม 2567 *
หรือวันที่ 9 - 10 พฤษภาคม 2567 ที่คุณครูสุกัญญา อินทร์สิลา โทร. 081-0731444 และคุณครูพัชรากร สรวมศิริ โทร. 088-0452698

 
  © สำนักงานฝ่ายวิชาการ โรงเรียนนางรอง (044-632300)
© นายพีระพงษ์ มีพวงผล (ผู้พัฒนาระบบ)...