Edit Surrender.

กรอกข้อมูลใบมอบตัวนักเรียนทุกประเภท
เข้าสู่ระบบกรอกข้อมูลใบมอบตัวนักเรียน
กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
กรอกรหัสผ่านที่นักเรียนตั้งไว้

Password : รหัสผ่าน คือ รหัสผ่านที่นักเรียนตั้งขึ้นเอง ตอนกรอกใบสมัครครั้งแรก
หากลืมรหัสผ่าน => "คลิกที่นี่ เพื่อรีเซตรหัสผ่านใหม่อีกครั้ง"

 
  © สำนักงานฝ่ายวิชาการ โรงเรียนนางรอง (044-632300)
© นายพีระพงษ์ มีพวงผล (ผู้พัฒนาระบบ)...